• Pie mums
     brīvas vakances ir vienmēr!

Gaidīsim Jūsu CV uz 
info@sakopts.lv

 

Ar Kripatas uzmanību un rūpēm no Jūsu mājām ātri pazudīs putekļi un Jūs varēsiet darīt lietas, kas pašiem iet pie sirds!